Orthopedagogisch centrum

CLARA FEY

"Begeleiding, ondersteuning en tewerkstelling op maat van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking"

Welkom,

O.C.Clara Fey (MFC/FAM) biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags-, emotionele en andere stoornissen. Centraal staat het emancipatorisch werken met voldoende ruimte voor zelfontplooiing van de cliënt. De begeleidingshouding wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijkheid, respect, openheid en vertrouwen in de mogelijkheden van de cliënt. We streven naar continuïteit en basisveiligheid binnen onze begeleiding.

Directie en medewerkers
vrijwilliger