Wonen

Kinderen en jongeren met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking zijn welkom in onze woongroepen. Ze krijgen een aangepaste werking in kleine woongroepen gericht op individuele vragen. We bieden continue begeleiding aan, gaande van de ontbijtmomenten tot aan de avonduren.

Indeling

We delen de minderjarigenwerking op in 6 verschillende units met elk hun eigen kenmerkende kleur. Elke unit heeft zijn eigen accenten en eigen werking. Je kan onze woongroepen terugvinden op Campus Kristus Koning (CKK) en campus Sint-Rafaël (CSR). Op beide campussen hebben we een nieuwbouw waar een deel van onze werking in verblijft (unit 3 en unit 6). Voor onze jongvolwassen cliënten is er ook de mogelijkheid tot coaching richting zelfstandig wonen met studiotraining.

Unit 1: Cluster Ivoor en cluster Dauw

Je komt terecht in een gescheiden werking waar het groepsgevoel centraal staat.In cluster Ivoor zijn er woongroepen met enkel meisjes, terwijl in cluster Dauw er woongroepen zijn met enkel jongens.

Unit 2: Cluster Goud en cluster Oker

We bieden jou structuur, duidelijkheid en rust. Je kan deelnemen aan sfeervolle activiteiten en er is ook ruimte om individueel je vrije tijd in te vullen.

Unit 3: Cluster Violet, cluster Azuur en cluster Lotus

Unit 3 is een rustgevende en zonnige haven. Een warme plek waar je tijd, ruimte en kansen krijgt tot zelfontplooiing. Een plaats waar je vertrekt vanuit openheid, acceptatie en vertrouwen. Wij doen dit in dialoog met jou, je ouders en vertrouwensfiguren. Bekijk het filmpje voor meer info! 

Unit 4: Cluster Jade

We bieden jou vraaggerichte begeleiding op maat. Dit kan gaan om het aanleren van huishoudelijke vaardigheden, opnemen van vragen op lichamelijk, emotioneel en relationeel vlak, het zoeken van geschikte dag- en vrijetijdsbesteding, het leren beheren van geld en papieren,… Hoofddoel is de kwaliteit van je leven te ondersteunen en te verbeteren. Binnen cluster Jade ontmoet jij leeftijdsgenoten met hun eigen traject. Je krijgt de kans om je te ontplooien, zowel fysiek als psychisch.

Unit 5: Cluster Tropen

Woongroep Tropen U: Een gemengde werking voor minderjarigen vanaf 16 jaar en 6 maanden. We begeleiden je via een individueel traject naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Je persoonlijke hulpvragen en begeleidingsnoden vormen hierbij het uitgangspunt. In Tropen U vormen we de brug tussen een woongroep en studiowonen. We stellen doelen op waar jij en je context aan willen werken. Dit kunnen zowel groepsdoelen als individuele doelstellingen zijn. Naarmate je traject vordert, bouwen we in samenspraak met jou deze groepsdoelen af en streven we naar meer zelfstandigheid.

Studiowerking Tropen V: We werken vanuit het individueel leven in een studio waar je de nodige ondersteuning krijgt, bijgestaan door je individuele begeleider (IB). Deze begeleider doorloopt samen met jou het hele begeleidingsproces. We hebben hier aandacht voor verschillende levensdomeinen zoals school, context, huishoudelijke vaardigheden, sociale vaardigheden, relaties,… We werken aan die zaken waaraan jij en jouw context willen werken. Er is 1 begeleidingsteam voor alle woonunits en de studio’s in het kloostergebouw. Dagelijks zullen er op vaste momenten begeleid(st)ers aanwezig zijn. Op de andere momenten kan je in geval van nood beroep doen op de permanentie.

Unit 6: Cluster Pioen, cluster Terra en cluster Taupe

Er verblijven jongens en meisjes met een ernstige verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen. Je verblijft in een woongroep tot de leeftijd van +/- 21 jaar. Daarna schuif je door naar de volwassenwerking. In onze woongroep verblijven er zowel schoolgaande als niet schoolgaande kinderen. Wij werken nauw samen met de andere woongroepen binnen de voorziening.