Over ons

Wij begeleiden en ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

We zijn een ondersteuningscentrum dat gespecialiseerde zorg geeft aan personen met een verstandelijke beperking, maar ook aan het gezin en naaste betrokkenen. Als onderdeel van de vzw Organisatie Broeders van Liefde (geïnspireerd en verbonden in beweging met mensen) bieden wij een brede waaier aan zorg. Je kan ons terugvinden in de Noorderkempen met campussen in Sint-Job, Brecht, Malle en Vorselaar.

 • OC Clara Fey is erkend als vergunde zorgaanbieder voor personen met een persoonsvolgend budget.
 • OC Clara Fey is erkend als multifunctioneel centrum voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp aan personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot 25 jaar).
 • OC Clara Fey heeft een erkenning als zorgaanbieder voor rechtstreeks toegankelijke hulp aan personen met een (vermoeden van) handicap.
 • OC Clara Fey heeft een erkenning voor crisisjeugdhulpverlening via het crisisteam -18.

Waar we voor gaan

We willen de juiste ondersteuning aanbieden voor onze cliënten! Wat betekent dat? Onze cliënten ondersteunen en versterken zodat ze een kwaliteitsvol leven kunnen uitbouwen. We zoeken samen welke zorg jij nodig hebt!

Om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken gaan we voor duurzame zorg waarbij we werken vanuit één gemeenschappelijke visie. We zetten in op een langdurige samenwerking met onze medewerkers die zorgen dat lopende projecten goed en continu worden uitgewerkt. Onze focus ligt hierbij op duurzame en financieel haalbare keuzes. We houden zorg haalbaar en betaalbaar.

Met het oog op tevreden klanten leveren we maatwerk en onderzoeken we voortdurend de kwaliteit van de dienstverlening. Een positieve beleving van de klant is ons ultieme doel.

Daarvoor hebben we nood aan deskundigheid die we verwerven via de nodige vormingen en trainingen. We concentreren ons op zelfevaluatie en we werken resultaatgericht.

Omdat we deze optimale zorg willen aanhouden, zetten we partnerschap centraal. Dienstverlenen doen we samen! We kiezen voor duurzame netwerken en staan open voor feedback waarbij kennis en expertise worden gedeeld. Ten slotte zetten we ook in op duidelijke interne en externe communicatie.

Jouw stem

Jij bent belangrijk! We luisteren naar jouw behoeften, dromen en wensen. Samen zoeken we naar een optimale ondersteuning van de zorg, op maat geschreven! Ook jouw stem speelt hierin een belangrijke rol. Met je bedenkingen of opmerkingen kunnen wij onze dienstverlening beter maken.

Jouw dossier

We maken samen met jou en je context je dossier op. De ortho is de ‘regisseur’ van je begeleidingstraject in onze voorziening. Het is zijn/haar rol om alle betrokkenen goed te laten samenwerken zodat we alle doelen kunnen invullen die voor jou belangrijk zijn. De IDO, het handelingsplan, de beeldvorming en het actieplan zijn het gereedschap van de ortho om dit mogelijk te maken.

Individuele begeleider

Je individuele begeleider (IB) is je eerste aanspreekpunt. Hij is je vertrouwenspersoon. Je individuele begeleider zorgt voor emotionele steun en helpt bij het structureren en beantwoorden van je vragen.

Overleg

Wij organiseren ook enkele overlegmomenten waar cliënten hun stem kunnen laten horen

Cliënten inspraak geven bij de dagelijkse werking van hun woon- en/of werksetting. Afhankelijk van de doelgroep zullen we de wijze en frequentie van de vergaderingen aanpassen aan de mogelijkheden en beperkingen.

Een vergadering waarin ouders, wettelijk vertegenwoordigers, cliënten en de directie met elkaar overleggen. Een kwalitatieve dienstverlening staat hier centraal. We voorzien verschillende gebruikersraden afhankelijk van de werking en locatie binnen onze organisatie.
Gebruikersraad minderjarigen verblijf
Gebruikersraad volwassenen verblijf regio Brecht
Gebruikersraad volwassenen verblijf en dagopvang regio Vorselaar
Gebruikersraad minderjarigen en volwassenen dagopvang

Melding?

We proberen elke dag een vlotte en efficiënte dienstverlening aan te bieden. Help ons de dienstverlening te verbeteren door:

 • Een verbetersuggestie in te dienen
 • Een melding of klacht in te dienen.

Samenwerken

We werken samen met verschillende partners om een optimale zorg te garanderen.

 • 1 Gezin 1 Plan (1G1P) voor de regio Noorderkempen: dit is een aanbod voor gezinnen die kampen met uitdagingen en bezorgdheden binnen het gezin.
 • Gemeente Brecht en de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen: deze organisaties zorgen voor de infrastructuur van de woningen voor onze cliënten die in De Korf verblijven. Wij vullen het zorgaandeel in waarbij we zorg aanbieden op maat van de individuele bewoner. ‘De Korf’ verwijst naar een bijenkorf waar er gewerkt wordt mét elkaar en voor elkaar. Ook de geborgenheid staat hierbij centraal. In De Korf gaan wij in dialoog met de cliënten en spelen we in op het lokale karakter waarbij we samenwerken met reguliere welzijnsdiensten en het natuurlijke netwerk van de cliënt.
 • Het Kruispunt biedt eerste hulp bij psychische en sociale problemen. We luisteren naar jouw verhaal en vragen. We helpen je verder in één of meer gesprekken en verwijzen door indien nodig. Onze hulp is gratis. We zijn er voor alle inwoners van 16 jaar of ouder uit de regio Voorkempen (Malle, Zoersel, Zandhoven, Wijnegem, Brecht, Schilde). Kruispunt Voorkempen is een samenwerking van OC Clara Fey, CAW Antwerpen, Kadodder en Psychiatrisch centrum Bethanië.

Historiek

Clara Fey (1815-1894) is de stichteres van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Ze was de dochter van een welvarende textielfabrikant uit Aken. Zij zag de gevolgen van de industriële revolutie op de kinderarbeid en zag het als haar roeping om deze kinderen te helpen. Aanvankelijk gebeurde dat in Duitsland, nadien ook in andere landen.

De Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus verhuisde naar het Zuid-Limburgse Simpelveld (Nederland) van waaruit ze hun congregatie verder bestuurden. Uiteindelijk breidden ze ook uit naar Sint-Job. De zusters bleven tot 2012 actief in Huize Loreto in Simpelveld. Daarna verhuisden ze opnieuw naar Aken. Clara Fey werd in mei 2018 zalig verklaard.

 • 1868: Mathilda de Caters richt een klooster op in Sint-Job voor de zusters Franciscanessen met een meisjesschool.
 • 1926: De Zusters van het Arme Kind Jezus nemen klooster en school over. Ze starten ‘kinderland’ voor psychisch zwakke kinderen.
 • 1938: Start van de werken aan het Kristus Koning instituut in Sint-Job. Een school voor kinderen en jongeren met een mentale beperking (BuBaO, BuSO) opgericht door Broeders van Liefde. Later onderdeel van Clara Fey.
 • 1952: Opening van Sint-Rafaël instituut ter vervanging van de kinderkolonie. Start van het internaat en school voor jongeren met een mentale beperking. Aanvankelijk enkel jongens, later ook meisjes.
 • 1992: Overname en beheer door Broeders van Liefde. De Broeders van Liefde werden gesticht in 1807 door kanunnik Petrus Jozef Triest.
 • 1997: Fusie op 1 januari van het Kristus Koning Instituut en het Sint-Rafaël Instituut tot het Orthopedagogisch Centrum (OC) Clara Fey.