Historiek

Clara Fey (1815-1894) is de stichteres van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Ze was de dochter van een welvarende textielfabrikant uit Aken. Zij zag de gevolgen van de industriële revolutie op de kinderarbeid en zag het als haar roeping om deze kinderen te helpen. Aanvankelijk gebeurde dat in Duitsland, nadien ook in andere landen.

De Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus verhuisde naar het Zuid-Limburgse Simpelveld (Nederland) van waaruit ze hun congregatie verder bestuurden. Uiteindelijk breidden ze ook uit naar Sint-Job. De zusters bleven tot 2012 actief in Huize Loreto in Simpelveld. Daarna verhuisden ze opnieuw naar Aken. Clara Fey werd in mei 2018 zalig verklaard.

  • 1868: Mathilda de Caters richt een klooster op in Sint-Job voor de zusters Franciscanessen met een meisjesschool.
  • 1926: De Zusters van het Arme Kind Jezus nemen klooster en school over. Ze starten ‘kinderland’ voor psychisch zwakke kinderen.
  • 1938: Start van de werken aan het Kristus Koning instituut in Sint-Job. Een school voor kinderen en jongeren met een mentale beperking (BuBaO, BuSO) opgericht door Broeders van Liefde. Later onderdeel van Clara Fey.
  • 1952: Opening van Sint-Rafaël instituut ter vervanging van de kinderkolonie. Start van het internaat en school voor jongeren met een mentale beperking. Aanvankelijk enkel jongens, later ook meisjes.
  • 1992: Overname en beheer door Broeders van Liefde. De Broeders van Liefde werden gesticht in 1807 door kanunnik Petrus Jozef Triest.
  • 1997: Fusie op 1 januari van het Kristus Koning Instituut en het Sint-Rafaël Instituut tot het Orthopedagogisch Centrum (OC) Clara Fey.