Wonen

We hebben verschillende locaties waar je terecht kan voor woonondersteuning.

Campus Kristus Koning: Villa en Vaart

Campus Kristus Koning is gelegen aan de Bethaniënlei in Sint-Job-in-’t-Goor. We ondersteunen hier volwassenen met een licht-matige verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematieken.

Buitenhuis/De Schelp

Buitenhuis en De Schelp zijn twee aangrenzende woningen gesitueerd in Brecht. Hier wonen volwassen personen met een verstandelijke  beperking. Samen met jou focussen we op huiselijkheid/zelfstandigheid en het optimaliseren van de leefsituatie. Jouw ontplooiing staat hierbij centraal. We bieden ondersteuning op verschillende domeinen, eventueel gecombineerd met tewerkstelling of andere dagactiviteiten.

Campus Malle

Kauri 1, Kauri 2 en Kauri 3 zijn gesitueerd op campus Malle. Volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking en zware gedragsproblematieken verblijven hier. Dit is een woonvorm waar de nadruk ligt op beleving en verzorging op maat.

Campus De Troon

De Troon biedt een thuis aan volwassen cliënten met een verstandelijke beperking die verblijven in een woongroep. Enkelen wonen in studio’s waar ze gebruik kunnen maken van ondersteuning (permanente werking). Je kan hier terecht in ons dagbestedingscentrum waar volwassen cliënten activiteiten kunnen uitoefenen. De Troon is gelegen in Vorselaar.

De Korf

We werken samen met de gemeente Brecht en de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen, deze organisaties zorgen voor de infrastructuur van de woningen. Wij vullen het zorgaandeel in waarbij we zorg aanbieden op jouw maat. Het project kreeg de naam ‘De Korf’ (naam is gekozen in samenwerking met de bewoners) en verwijst naar een bijenkorf waar er gewerkt wordt mét elkaar en voor elkaar. Ook de geborgenheid staat hierbij centraal. In De Korf gaan wij in dialoog met jou en spelen we in op het lokale karakter waarbij we samenwerken met reguliere welzijnsdiensten. We kiezen voor een vast team bestaande uit begeleiders, een orthopedagoog en een coördinator. Begeleiding vindt plaats in de ochtend en avond omdat we vertrekken vanuit een doelgroep die overdag een dagbesteding heeft of zich zelfstandig kan bezighouden. Het gebouw bestaat uit twee aparte gemeenschappelijke leefruimten en 16 individuele studio’s.