Samenwerken

We werken samen met verschillende partners om een optimale zorg te garanderen.

  • 1 Gezin 1 Plan (1G1P) voor de regio Noorderkempen: dit is een aanbod voor gezinnen die kampen met uitdagingen en bezorgdheden binnen het gezin.
  • Gemeente Brecht en de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen: deze organisaties zorgen voor de infrastructuur van de woningen voor onze cliënten die in De Korf verblijven. Wij vullen het zorgaandeel in waarbij we zorg aanbieden op maat van de individuele bewoner. ‘De Korf’ verwijst naar een bijenkorf waar er gewerkt wordt mét elkaar en voor elkaar. Ook de geborgenheid staat hierbij centraal. In De Korf gaan wij in dialoog met de cliënten en spelen we in op het lokale karakter waarbij we samenwerken met reguliere welzijnsdiensten en het natuurlijke netwerk van de cliënt.
  • Het Kruispunt biedt eerste hulp bij psychische en sociale problemen. We luisteren naar jouw verhaal en vragen. We helpen je verder in één of meer gesprekken en verwijzen door indien nodig. Onze hulp is gratis. We zijn er voor alle inwoners van 16 jaar of ouder uit de regio Voorkempen (Malle, Zoersel, Zandhoven, Wijnegem, Brecht, Schilde). Kruispunt Voorkempen is een samenwerking van OC Clara Fey, CAW Antwerpen, Kadodder en Psychiatrisch centrum Bethanië.