Waar we voor gaan!

Clara Fey gaat voor een maximale levenskwaliteit voor mensen met een verstandelijke beperking en vergelijkbare ondersteuningsnoden door het aanbieden van gespecialiseerde zorg en ondersteuning op maat en door in verbinding te gaan met de ruime context.

We werken op maat rond de kansen en krachten van de cliënt en maatschappelijke inclusie. We schenken steeds aandacht aan een goede ondersteuning van de context.

We creëren een warme, veilige omgeving voor cliënten, context en medewerkers.

We gaan voor een efficiënte werking waarin we kennis delen en verbinding aangaan met de cliënt, de ruime context en onze medewerkers.

We zetten in op de nodige middelen om hierin te ondersteunen. We streven naar innovatie en aangepaste infrastructuur.

Onze kernwaarden

Deskundigheid

We verwerven en delen kennis en expertise.

We waken over een kwalitatieve dienstverlening.

Open communicatie

We communiceren open, transparant en eerlijk naar cliënten, context en medewerkers.

We profileren ons duidelijk naar de ruime omgeving.

Verbinding

We gaan in dialoog met de cliënt en de context.

We werken efficiënt en op een aangename manier samen.

We werken geïntegreerd samen met onze scholen.

We gaan externe partnerschappen aan.

Respect

We behandelen elkaar gelijkwaardig en met respect.

We hebben respect voor de cliënt en de context.

We respecteren elkaars werk.

We hebben respect voor onze omgeving en het klimaat.

Innovatie

We bouwen mee aan de toekomst van het zorglandschap voor onze cliënten.

We werken met aangepaste middelen en infrastructuur.