Jouw stem

Jij bent belangrijk! We luisteren naar jouw behoeften, dromen en wensen. Samen zoeken we naar een optimale ondersteuning van de zorg, op maat geschreven! Ook jouw stem speelt hierin een belangrijke rol. Met je bedenkingen of opmerkingen kunnen wij onze dienstverlening beter maken.

Jouw dossier

We maken samen met jou en je context je dossier op. De ortho is de ‘regisseur’ van je begeleidingstraject in onze voorziening. Het is zijn/haar rol om alle betrokkenen goed te laten samenwerken zodat we alle doelen kunnen invullen die voor jou belangrijk zijn. De IDO, het handelingsplan, de beeldvorming en het actieplan zijn het gereedschap van de ortho om dit mogelijk te maken.

Individuele begeleider

Je individuele begeleider (IB) is je eerste aanspreekpunt. Hij is je vertrouwenspersoon. Je individuele begeleider zorgt voor emotionele steun en h elpt bij het structureren en beantwoorden van je vragen.

Overleg

We organiseren ook enkele overlegmomenten waar cliënten hun stem kunnen laten horen.

Cliënten inspraak geven bij de dagelijkse werking van hun woon- en/of werksetting. Afhankelijk van de doelgroep zullen we de wijze en frequentie van de vergaderingen aanpassen aan de mogelijkheden en beperkingen.

Een vergadering waarin ouders, wettelijk vertegenwoordigers, cliënten en de directie met elkaar overleggen. Een kwalitatieve dienstverlening staat hier centraal. We voorzien verschillende gebruikersraden afhankelijk van de werking en locatie binnen onze organisatie.
Gebruikersraad minderjarigen verblijf
Gebruikersraad volwassenen verblijf regio Brecht
Gebruikersraad volwassenen verblijf en dagopvang regio Vorselaar
Gebruikersraad minderjarigen en volwassenen dagopvang

Melding

We proberen elke dag een vlotte en efficiënte dienstverlening aan te bieden. Help ons de dienstverlening te verbeteren door:

  • Een verbetersuggestie in te dienen
  • Een melding of klacht in te dienen.