Ons steunen

Via sponsoring krijgen wij de kans om onze cliënten extra te ondersteunen. Zo kunnen we de beleving nog meer centraal plaatsen!

Heel wat personen die op ons een beroep doen, hebben te maken met maatschappelijke achterstelling, armoede en vooral kansarmoede. We willen onze cliënten zoveel mogelijk kansen bieden en met mensen in contact laten komen. Daarom zoeken we ondersteuning op financieel of materieel vlak. Denk hierbij aan sponsoring van fitnesstoestellen, inrichting woonruimte, crea-ateliers of leuke uitstapjes. Bij de cliënten met een ernstige verstandelijke beperking ligt de nadruk in de begeleiding meer op verzorging, geborgenheid en veiligheid. Hun specifieke noden vragen onder meer een aangepaste omgeving en omkadering. Een snoezelruimte, een time-out en chill-out ruimte zijn bijvoorbeeld essentiële elementen in de begeleiding.

Hoe steunen?

 • Je kan een vrije bijdrage doen die we inzetten waar de nood het grootst is.
 • Je kan een bijdrage doen ten voordele van een bepaald project.
 • Je kan evenementen en/of acties ondersteunen of sponsoren.

Als dank voor jouw steun, zorgen we voor:

 • Vermelding van sponsors op de website
 • Vermelding tijdens opendeurdag en evenementen
 • Vermelding op affiches en flyers voor concrete fondsenwervingsactiviteiten
 • Artikel en/of foto in plaatselijke week- en reclamebladen
 • Aanbieden van een fiscaal attest

Je kan onze werking steeds steunen via:

 • BE59 4022 5546 2126, t.a.v. Clarafonds
 • fiscaal attest via: BE30 4400 3400 2111
  vzw Projecten BVL
  met vermelding: PBVL719 OC Clara Fey

Vragen? Interesse?

Contacteer Magda Hoofmans (beleidsmedewerker fondsenwerving & evenementen) 
magda.hoofmans@clarafey.broedersvanliefde.be of 03/217.03.17

“Ik vind het na al die jaren nog steeds geweldig om te zien dat we met z’n allen veel kunnen bereiken. Samenwerkingsverbanden aangaan, sponsors ontmoeten, evenementen organiseren… Dit met één gemeenschappelijk doel: onze cliënten meer kansen bieden!”

Magda