Algemene voorwaarden met betrekking tot het huren van rolstoelfietsen

Algemene Bepalingen

Artikel 1: Definities

1.1. De term “eigenaar” verwijst naar OC Clara Fey – Campus De Troon.

1.2. De term gebruiker verwijst naar een vereniging, organisatie, dienst of meerderjarig individu die een deelfiets huurt van OC Clara Fey – Campus De Troon volgens de voorwaarden uiteengezet in de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Verplichtingen

2.1. De gebruiker, inclusief hun wettelijk vertegenwoordiger, dient de verplichtingen zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden na te leven.

Reserveringen en Huurovereenkomsten

Artikel 3: Beschikbaarheid en Reserveringen

3.1. De beschikbaarheid van de deelfietsen kan rechtstreeks in de reserveringstool worden geraadpleegd.

3.2. Reserveringen kunnen worden geregistreerd in de reserveringstool op de pagina https://clarafey.be/huur-een-fiets/. Voor hulp bij de reservering kan telefonisch contact opgenomen worden via het nummer 014/21.93.72.

3.3. Een huurovereenkomst wordt afgesloten tussen de gebruiker en OC Clara Fey – Campus De Troon, wanneer de gebruiker zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden.

Gebruik en Onderhoud van Deelfietsen

Artikel 4: Gebruik van de fiets

4.1. De gebruiker mag geen wijzigingen aanbrengen aan de technische installaties of het uiterlijk van de fiets zonder voorafgaand overleg met de eigenaar.

Artikel 5: Huurprijzen en voorwaarden

5.1. De huurprijs voor een halve dag bedraagt €3 en voor een hele dag €5. 

5.2. Bij dagverhuur kan de oplader van de fiets worden meegeleverd.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

Artikel 6: Aanmelding en Rapportage

6.1. De fiets kan zowel worden opgehaald door de gebruiker als worden geleverd door de eigenaar op het adres van de gebruiker. De keuze wordt doorgegeven via de reserveringstool en verdere afspraken worden telefonisch gemaakt. Dit geldt eveneens voor het inleveren van de fiets.

6.2. In geval van afhaling meldt de gebruiker zich bij aanvang van het gebruik bij OC Clara Fey – Campus De Troon – Sassenhout 43, 2290 Vorselaar. 

6.3. Eventuele afwijkingen of problemen bij de start van de gebruiksperiode dienen binnen een kwartier na aanvang van het gebruik te worden gerapporteerd.

Artikel 7: Beveiliging en Risicobeheer

7.1. De gebruiker zorgt ervoor dat de fiets tijdens de huurperiode nier wordt blootgesteld aan situaties waarin diefstal of vandalisme kan plaatsvinden.

7.2. Bij tussenstops dient de gebruiker de fiets te beveiligen met het meegeleverde fietsslot en mag de fiets nooit onbewaakt worden achtergelaten.

Incidenten en Schade

Artikel 8: Rapportage van Schade en Defecten

8.1. Alle schade, defecten of verdachte geluiden worden onmiddellijk gemeld aan OC Clara Fey – Campus De Troon.

8.2. In geval van een panne gedurende de verhuurperiode brengt de gebruiker onmiddellijk OC Clara Fey – Campus De Troon op de hoogte. De gebruiker doet overigens beroep op pechverhelpingsdienst Scoot Assist. Zij halen de fiets op en zetten de gebruiker af op de gewenste locatie.

8.3. In geval van verkeersovertredingen, ongevallen of schade is de gebruiker verantwoordelijk voor de kosten en afhandeling.

Overige Bepalingen

Artikel 9: Sleutelverlies

9.1. Bij verlies van de sleutel worden de kosten voor vervanging doorgerekend aan de gebruiker.

Artikel 10: Aanpassingen aan de Algemene Voorwaarden

10.1. OC Clara Fey – Campus De Troon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, waarbij de gebruiker op de hoogte gebracht wordt van dergelijke wijzigingen.

Artikel 11: Niet-naleving van de Algemene Voorwaarden

11.1. Het niet naleven van de algemene voorwaarden resulteert in onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst en de activiteiten.

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de huurovereenkomst tussen de gebruiker en OC Clara Fey – Campus De Troon. De huurovereenkomst wordt gesloten wanneer de gebruiker zich bij de reservering, afhaling of levering van de fiets akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden.