Welke dienstverlening

Als multifunctioneel centrum bieden we 4 functies aan. Het is mogelijk deze functies met elkaar te combineren. Om optimaal in te kunnen spelen op de vragen van onze huidige en toekomstige cliënten maken we een onderscheid in onze organisatie tussen functies die gericht zijn op wonen, de dagbesteding en het mobiele werken.

 • Verblijf
  Overnachten, begeleiding in de avonduren en ontbijtmomenten
 • Dagopvang
  Voor- en naschoolse opvang inclusief schoolwerkbegeleiding. Voor cliënten met een hoge zorgnood organiseren wij een gespecialiseerde dagopvang.

Verblijf en dagopvang worden gekoppeld aan elkaar en vormen samen een plek waar cliënten kunnen thuiskomen.

 • Dagbesteding
  Schoolvervangende activiteiten. Opvang tijdens de schooluren, waarbij er een programma wordt uitgewerkt in de vorm van training, atelierwerking, beleving en vrije tijd.
 • Mobiele begeleiding
  Ondersteuning van de cliënt in de thuissituatie, op school, op stage, op de werkplaats, in de vrijetijdsbesteding,…

Alle vier de functies kunnen aangeboden worden. Het Multi Functioneel Centrum bepaalt samen met de cliënt en z’n context welke functie op welk moment en voor welke periode kan ingezet worden.