Waar staan we voor?

Clara Fey (MFC/FAM) biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags-, emotionele en andere stoornissen. Centraal staat het emancipatorisch werken met voldoende ruimte voor zelfontplooiing van de cliënt. De begeleidingshouding wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijkheid, respect, openheid en vertrouwen in de mogelijkheden van de cliënt. We streven naar continuïteit en basisveiligheid binnen onze begeleiding.

Voor wie?

Binnen MFC Clara Fey werken we met kinderen en jongeren tot 21 jaar (onder bepaalde voorwaarden verlengbaar tot en met 25 jaar), met een verstandelijke beperking en een eventuele bijkomende beperking, die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Toeleiding gebeurt steeds via de intersectorale toegangspoort (ITP) met uitzondering van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH). Zowel schoolgaande als niet schoolgaande kinderen en jongeren zijn welkom. Binnen onze werking zien we 4 grote doelgroepen: lichte, matige, ernstig verstandelijke beperkingen en NAH. In elk van deze doelgroepen en hun respectieve leefgroepen komen GES-problematieken voor.