Welke dienstverlening

Als FAM bieden we 3 functies aan. Het is mogelijk deze functies met elkaar te combineren. Om optimaal in te spelen op de vragen van onze huidige en toekomstige cliënten maken we een onderscheid tussen de functies die gericht zijn op woonondersteuning, dagondersteuning en individuele ondersteuning.

 • Woonondersteuning
  Overnachten, begeleiding in de avonduren en ontbijtmomenten We kunnen onze residentiële settingen opdelen in twee grote groepen: Woonondersteuning met aanwezigheid van begeleiding in de avonduren, weekends en ‘s nachts. Woonondersteuning met volcontinue mogelijkheid tot ondersteuning
 • Individuele ondersteuning:
  Ondersteuning van de cliënt in de thuissituatie, op het werk, bij het begeleid werken, in de vrije tijdsbesteding,…
 • Dagondersteuning
  Er zijn verschillende mogelijkheden waar een cliënt gebruik kan maken van dagondersteuning:
  • In het tehuis: gespecialiseerde dagopvang in een leefgroep
  • De dagbesteding: dagopvang waarbij er een programma wordt uitgewerkt in de vorm van ateliers, vormingen, training, boerderij-activiteiten, beleving en / of vrije tijd.
  • Het dagcentrum: gespecialiseerde dagondersteuning en ondersteuning van de context op zulke wijze dat het ‘thuis wonen’ mogelijk blijft.

Alle drie de functies kunnen aangeboden worden. Het FAM bepaalt samen met de cliënt en z’n context welke functie op welk moment en voor welke periode kan ingezet worden.