Waar staan we voor?

O.C. Clara Fey (MFC/FAM) biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags-, emotionele en andere stoornissen. Centraal staat het emancipatorisch werken met voldoende ruimte voor zelfontplooiing van de cliënt. De begeleidingshouding wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijkheid, respect, openheid en vertrouwen in de mogelijkheden van de cliënt. We streven naar continuïteit en basisveiligheid binnen onze begeleiding.

Voor wie?

O.C. Clara Fey FAM biedt ondersteuning aan (jong) volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en eventuele gedrags- en emotionele stoornissen, bijkomende problematieken (vb. autisme, fysieke beperking,…). We bieden gespecialiseerde dienstverlening aan die cliënten die daar nood aan hebben en stimuleren en ondersteunen het netwerk en reguliere diensten waar kan. O.C. Clara Fey FAM begeleidt cliënten in alle levensfasen en -gebeurtenissen. We zijn ons bewust van het levensritme van onze cliënten en passen de intensiteit, frequentie en aard van de ondersteuning hieraan aan.