Hoe verloopt de begeleiding?

De begeleiding wordt vormgegeven en bijgestuurd via een continu proces.

  1. 1

    Aanmelding via de CRZ of rechtstreeks via onze instroomdienst (voor rechtstreeks toegankelijke hulp)

  2. 2

    Kennismakingsfase: De medewerkers van O.C. Clara fey leren de cliënt zo goed mogelijk kennen en onderzoeken in welk stuk van het leven ze kunnen en mogen ondersteunen. Op basis hiervan wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) opgemaakt waarin alle afspraken omtrent de begeleiding, de doelstellingen, de nodige ondersteuning, enz. staan beschreven.

  3. 3

    Na de kennismakingsfase loopt de begeleiding en start een cyclisch proces van begeleiden, evalueren en bijsturen. Tijdens en na het begeleiden evalueert de begeleiding met de cliënt en zijn context de vooropgestelde doelen en de geboden ondersteuning en stelt het de begeleidingswijze en/of de doelen bij.