Jongeren

Wij zoeken naar een ondersteuning op jouw maat geschreven!

Onze begeleiders bekijken samen met jou, de orthopedagoog, teamcoach en coördinator je traject.

Wij bieden vier zorgmodules aan: individuele ondersteuning, wonen, kortverblijf en dagondersteuning.

Het is mogelijk deze ondersteuningsvormen met elkaar te combineren.

Wonen

Kinderen en jongeren met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking zijn welkom in onze woongroepen. Ze krijgen een aangepaste werking in kleine woongroepen gericht op individuele vragen. We bieden continue begeleiding aan, gaande van de ontbijtmomenten tot aan de avonduren.

Indeling

We delen de minderjarigenwerking op in 6 verschillende units met elk hun eigen kenmerkende kleur. Elke unit heeft zijn eigen accenten en eigen werking. Je kan onze woongroepen terugvinden op Campus Kristus Koning (CKK) en campus Sint Rafaël (CSR). Op beide campussen hebben we een nieuwbouw waar een deel van onze werking in verblijft (unit 3 en unit 6). Voor onze jongvolwassen cliënten is er ook de mogelijkheid tot coaching richting zelfstandig wonen met studiotraining.

 • Unit 1 (wit): cluster Ivoor en cluster Dauw (CKK)
  • Je komt terecht in een gescheiden werking waar het groepsgevoel centraal staat. In deze unit zijn de jongens en meisjes gescheiden. In cluster Ivoor zijn er woongroepen met enkel meisjes, terwijl in cluster Dauw er woongroepen zijn met enkel jongens. 
 • Unit 2 (geel): cluster Goud en cluster Oker (CKK)
  • We bieden jou structuur, duidelijkheid en rust door consequent te handelen en een streepje humor te gebruiken. Je kan deelnemen aan sfeervolle activiteiten en er is ook ruimte om individueel je vrije tijd in te vullen.
 • Unit 3 (blauw): cluster Violet (CKK), cluster Azuur (CKK) en cluster Lotus (CSR)
  • Unit 3 is een rustgevende en zonnige haven voor jou! Een warme plek waar je tijd, ruimte en kansen krijgt tot zelfontplooiing. Een plaats waar je vertrekt vanuit openheid, acceptatie en vertrouwen. Wij doen dit in dialoog met jou, je ouders en vertrouwensfiguren. 
 • Unit 4 (groen): cluster Jade (CKK)
  • We bieden jou vraaggerichte begeleiding op maat. Dit kan gaan om het aanleren van huishoudelijke vaardigheden, opnemen van vragen op lichamelijk, emotioneel en relationeel vlak, het zoeken van geschikte dag- en vrijetijdsbesteding, het leren beheren van geld en papieren,… Hoofddoel is de kwaliteit van je leven te ondersteunen en te verbeteren. Binnen cluster Jade ontmoet jij leeftijdsgenoten met hun eigen traject. Ervaringen kan je delen. In die zin zijn groepsmomenten ook essentieel. Je krijgt de kans om je te ontplooien, zowel fysiek als psychisch.
 • Unit 5 (oranje): cluster Tropen: Tropen U (woongroep) en Tropen V en W (studiotraining) (CKK)
  • Woongroep Tropen U is een gemengde werking voor minderjarigen vanaf 16 jaar en 6 maanden. We begeleiden je via een individueel traject naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Je persoonlijke hulpvragen en begeleidingsnoden vormen hierbij het uitgangspunt. In Tropen U vormen we de brug tussen een woongroep en studiowonen. We stellen doelen op waar jij en je context aan willen werken. Dit kunnen zowel groepsdoelen als individuele doelstellingen zijn. Naarmate je traject vordert, bouwen we in samenspraak met jou deze groepsdoelen af en streven we naar meer zelfstandigheid.
  • In cluster Tropen V en W werken we vanuit het individueel leven in een studio waar je de nodige ondersteuning krijgt, bijgestaan door je individuele begeleider (IB). Deze begeleider doorloopt samen met jou het hele begeleidingsproces. We hebben hier aandacht voor verschillende levensdomeinen zoals school, context, huishoudelijke vaardigheden, sociale vaardigheden, relaties,… We werken aan die zaken waaraan jij en jouw context willen werken. Er is 1 begeleidingsteam voor alle woonunits en de studio’s in het kloostergebouw. Dit betekent ook dat er niet de ganse dag begeleiding aanwezig is. Dagelijks zullen er op vaste momenten begeleid(st)ers aanwezig zijn. Op de andere momenten kan je in geval van nood beroep doen op de permanentie.
 • Unit 6 (beige): Pioen, Terra, Taupe (CSR)
  • Er verblijven jongens en meisjes met een ernstige verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen. Je verblijft in een woongroep tot de leeftijd van +/- 21 jaar. Daarna schuif je door naar de volwassenwerking. In onze woongroep verblijven er zowel schoolgaande als niet schoolgaande kinderen. Wij werken nauw samen met de andere woongroepen binnen de voorziening. 

Dagondersteuning

Je kan terecht in ons dagbestedingscentrum met gespecialiseerde dagopvang! Dit kan in combinatie met deeltijdse schooltrajecten. Ateliers en activiteiten op maat gecombineerd met voldoende rustpunten zorgen voor een unieke werking.

Onze pluspunten: de groene omgeving, de nieuwe ateliergebouwen en een boerderij met dieren. We hebben een dagbestedingscentrum voor onze kinderen en jongeren op campus Kristus Koning (CKK) en campus Sint-Rafaël (CSR).

Wij delen dagbesteding op in vier gebieden: training, atelierwerking, beleving en vrije tijd. Waar de cliënt gebruik van maakt hangt af van de zorgvraag.

 • Training: Het accent ligt op het behalen van doelstellingen in functie van leef-, leer- en arbeidsvaardigheden en integratie/inclusie. Het is belangrijk dat de doelstellingen nauw aansluiten bij jouw motivatie. We begeleiden kinderen en jongeren in het behalen van deze doelen. Thema’s als zelfredzaamheid, werk, schoolmoeheid, relaties, financiën,… vind je hier terug.
 • Atelier: Het accent ligt op het uitvoeren van doelgerichte en zinvolle taken die nauw aansluiten bij jouw interesse. Het product staat niet centraal, het proces wel. We maken doelstellingen op in functie van ontwikkeling of het stimuleren van vaardigheden en attitudes. We bepalen de ateliers in samenspraak met jou!
 • Beleving: Het accent ligt op de zintuigen waarmee we de wereld om ons heen waarnemen. De omgeving wordt voor jou toegankelijk vanuit een gevarieerd activiteitenaanbod.
 • Vrije tijd: Dagbestedingsactiviteiten buiten de schooltijd: woensdagnamiddag, zaterdag en vakantiedagen. Het accent ligt tijdens deze activiteiten minder op individuele doelstellingen, maar wel op ‘plezier’ beleven aan een activiteit.

Individuele ondersteuning

We bieden jou een intensieve en vraaggestuurde begeleiding. We zoeken mee naar oplossingen en begeleiden jou gedurende het proces. Het doel is dat je kan deelnemen in de maatschappij. Wij zijn de brugfunctie tussen de jongere en de context waarbij wij luisteren naar beide partijen en dit vertalen in het stappenplan dat we opstellen. We proberen het overzicht in de thuissituatie te houden. We investeren in het maken van een vertrouwensband.

Indien we jou al begeleiden in onze organisatie proberen we om de individuele ondersteuning te organiseren via een begeleider uit de bekende woongroep. Als er nog geen begeleidingen lopen in onze organisatie dan zal er een begeleider van het team individuele ondersteuning de begeleiding op zich nemen.

Hoe helpen we jou?

 • Informatie en advies: ondersteuning en begeleiding bij administratie, financiën, contacten met diensten en voorzieningen,…
 • Coaching en training
 • Ondersteuning tijdens activiteiten
 • Psychosociale educatie
 • Begeleid werken: we bekijken hoe we onze cliënten met een beperking op een individuele en trajectmatige manier kunnen begeleiden in het werkcircuit op de arbeidsmarkt of binnen de organisatie.

Waar?

Wij bieden individuele ondersteuning vanuit twee regio’s. Regio Brecht en Vorselaar: Wuustwezel, Kalmthout, Essen, Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle, Beerse, Vosselaar, Schilde, Zandhoven, Zoersel, Lille, Grobbendonk, Oelegem, Broechem, Ranst, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Merksplas, Vorselaar, Kasterlee, Nijlen, Herenthout, Herentals, Turnhout, Olen, Westerlo, Heist op den Berg, Hulshout, Berlaar, Geel en Herselt

Getuigenis

"Ik heb afgesproken met een meisje, net meerderjarig op het appartement van haar vader. Ik ken haar verhaal en context al sinds haar eerste stap in onze organisatie. Ze woont nu bij haar vader die ze omwille van ernstige loyaliteitsconflicten jaren niet gezien heeft. Er is veel verdriet, ze heeft veel begrip nodig en is angstig en wantrouwig. Ik luister en probeer (OMA: oordelen, meningen en advies) achterwege te laten. Uiteindelijk kan ik zowel het meisje als de context overtuigen om te komen praten met onze begeleiding zodat we samen een oplossing kunnen zoeken en we tegemoet kunnen komen aan haar noden. We zullen ons hiervoor openstellen en luisteren en leren van elkaar."
Anoniem
Begeleiding

Kortverblijf

 

Je kan kortdurend verblijven in onze organisatie (maximum 92 nachten per jaar). Het kan gaan om:

 • een overnachting (met inbegrip van avond- en ochtendondersteuning)
 • een overnachting in combinatie met dagopvang. De dagopvang sluit aan op de overnachting en kan er voor of er na vallen.

Volwassenen

Voor wie?

Binnen onze volwassenwerking bieden we zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een eventuele bijkomende stoornis of problematiek. .

Wat vinden wij belangrijk?

We willen zo goed mogelijk aansluiten bij je behoeften, dromen en wensen. Wij streven daarom naar een logische werking die optimaal past bij jouw beleving. Wij bieden vier zorgmodules aan: individuele ondersteuning, wonen, kortverblijf en dagondersteuning. Het is mogelijk deze ondersteuningsvormen met elkaar te combineren.

Wonen

We hebben verschillende locaties waar je terecht kan voor woonondersteuning.

Campus Kristus Koning is gelegen aan de Bethaniënlei in Sint-Job-in-’t-Goor. We ondersteunen hier volwassenen met een licht-matige verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematieken.

Buitenhuis en De Schelp zijn twee aangrenzende woningen gesitueerd in Brecht. Hier wonen volwassen personen met een verstandelijke  beperking. Samen met jou focussen we op huiselijkheid/zelfstandigheid en het optimaliseren van de leefsituatie. Jouw ontplooiing staat hierbij centraal. We bieden ondersteuning op verschillende domeinen, eventueel gecombineerd met tewerkstelling of andere dagactiviteiten.

Kauri 1, Kauri 2 en Kauri 3 zijn gesitueerd op campus Malle. Volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking en zware gedragsproblematieken verblijven hier. Dit is een woonvorm waar de nadruk ligt op beleving en verzorging op maat.

De Troon biedt een thuis aan volwassen cliënten met een verstandelijke beperking die verblijven in een woongroep. Enkelen wonen in studio’s waar ze gebruik kunnen maken van ondersteuning (permanente werking). Je kan hier terecht in ons dagbestedingscentrum waar volwassen cliënten activiteiten kunnen uitoefenen. De Troon is gelegen in Vorselaar.

We werken samen met de gemeente Brecht en de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen, deze organisaties zorgen voor de infrastructuur van de woningen. Wij vullen het zorgaandeel in waarbij we zorg aanbieden op jouw maat. Het project kreeg de naam ‘De Korf’ (naam is gekozen in samenwerking met de bewoners) en verwijst naar een bijenkorf waar er gewerkt wordt mét elkaar en voor elkaar. Ook de geborgenheid staat hierbij centraal. In De Korf gaan wij in dialoog met jou en spelen we in op het lokale karakter waarbij we samenwerken met reguliere welzijnsdiensten. We kiezen voor een vast team bestaande uit begeleiders, een orthopedagoog en een coördinator. Begeleiding vindt plaats in de ochtend en avond omdat we vertrekken vanuit een doelgroep die overdag een dagbesteding heeft of zich zelfstandig kan bezighouden. Het gebouw bestaat uit twee aparte gemeenschappelijke leefruimten en 16 individuele studio’s. 

Dagondersteuning

Dagbesteding omvat alle geplande activiteiten die gedurende de dag gebeuren. Deze activiteiten zijn doelgericht en dragen bij tot je persoonlijke ontwikkeling. Dagbesteding is niet alleen arbeid, maar ook beleving, beweging, vorming, artistieke/creatieve activiteiten en ontspanning. We werken op jouw vraag!

Een moderne, aangepaste nieuwbouw in het centrum van Brecht. Hier plannen we dagactiviteiten in een warme, huiselijke sfeer. Je maakt deel uit van een vaste groep met een vaste structuur waardoor het huiselijke gevoel aanwezig is. Locatie: Schooldries 11gv, 2960 Brecht

 • Activiteiten in een woongroep
 • Begeleiding is permanent aanwezig
 • Moderne, aangepaste, rolstoelvriendelijke nieuwbouw
 • Gevarieerd aanbod: koken, crea, sport, zwemmen,…
 • Busvervoer regio: Brecht, Schoten, Wijnegem, Brasschaat, Merksem, Zoersel

Een afwisselende, gevarieerde en veelzijdige groep. Hier is er een aanbod van diverse activiteiten, training, vorming en meerdere locaties mogelijk. Locaties: Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht) en Vorselaar

 • Geen vaste groep
 • Begeleiding is permanent aanwezig
 • Geopend op weekdagen
 • Samengesteld pakket van dagbestedingsactiviteiten
 • Arbeidsvervangende activiteiten (begeleid werken dagbesteding): atelierwerking (boerderij), individuele taken, semi industrieel werk (bv. brieven plooien)
 • Ontspannende activiteiten: uitstapjes, samenwerken,…
"We vinden het heel belangrijk dat cliënten zichzelf kunnen zijn en ze zich goed voelen bij wat ze doen. Daarom zorgen we ook voor zinvolle taken zoals het verzamelen van zwerfvuil met onze zwerfvuilactie of drukwerk verdelen voor het Rode Kruis zodat we ons steentje bijdragen op maatschappelijk vlak. Hierbij houden we uiteraard rekening met het individuele niveau van onze cliënt. We zijn er voor zowel ouderen als jongeren. We zoeken naar een combinatie tussen uitdagend/actief en rustgevend/ passief. Zo houden we wekelijks kookateliers, organiseren we sportactiviteiten (zwemmen, boccia en zitdans (ouderen)), boerderijwerk, crea-ateliers,...Kortom: eigenwaarde en zelfvertrouwen staan bij ons centraal!"
Dagbesteding De Troon
Begeleiding

Individuele Ondersteuning

Het doel van individuele ondersteuning is om jou en je omgeving te begeleiden naar een zo inclusief mogelijk levenstraject in functie van levenskwaliteit. Jij geeft daarbij zelf richting aan de hulpverlening. We streven naar duurzame oplossingen en benadrukken de samenwerking met context. De duur en intensiteit van onze dienstverlening bepalen we met jou en is erop gericht niet langer te duren dan nodig.

Hoe helpen we jou?

 • Informatie en advies: ondersteuning en begeleiding bij administratie, financiën, contacten met diensten en voorzieningen,…
 • Coaching en training
 • Ondersteuning tijdens activiteiten
 • Psychosociale educatie
 • Begeleid werken: we bekijken hoe we onze cliënten met een beperking op een individuele en trajectmatige manier kunnen begeleiden in het werkcircuit op de arbeidsmarkt of binnen de organisatie.

Waar?

Wij bieden individuele ondersteuning vanuit twee regio’s. Regio Brecht en Vorselaar: Wuustwezel, Kalmthout, Essen, Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle, Beerse, Vosselaar, Schilde, Zandhoven, Zoersel, Lille, Grobbendonk, Oelegem, Broechem, Ranst, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Merksplas, Vorselaar, Kasterlee, Nijlen, Herenthout, Herentals, Turnhout, Olen, Westerlo, Heist op den Berg, Hulshout, Berlaar, Geel en Herselt

Kortverblijf

Je kan kortdurend verblijven in onze organisatie (maximum 92 nachten per jaar). Het kan gaan om:

 • een overnachting (met inbegrip van avond- en ochtendondersteuning)
 • een overnachting in combinatie met dagopvang. De dagopvang sluit aan op de overnachting en kan er voor of er na vallen.