WAAROM STEUNEN?

Heel wat personen die op ons beroep doen, hebben te maken met maatschappelijke achterstelling, en (kans)armoede. Binnen onze voorziening willen we hen zoveel mogelijk kansen geven door dingen te leren, te oefenen, en door met andere mensen in contact te komen. We proberen bijvoorbeeld geregeld vrijetijdsactiviteiten "buitenshuis" te organiseren.

De cliënten waarvoor we zelf een dagbesteding organiseren, willen we een verscheidenheid aan activiteiten aanbieden. Activiteiten zoals hippotherapie, hydrosnoezelen of crea-ateliers gebeuren steeds onder begeleiding.

Bij de cliënten met een ernstig verstandelijke beperking ligt de nadruk in de begeleiding meer op verzorging, geborgenheid en veiligheid. Hun specifieke noden vragen onder meer een aangepaste omgeving en omkadering.

Een snoezelruimte, een time-out en chill-out ruimte zijn bijvoorbeeld essentiële elementen in de begeleiding.

Steeds meer stellen wij vast dat, de financiële inspanningen van de overheid ten spijt, de inzet van eigen middelen een essentiële schakel vormt bij de realisatie van dergelijke kwaliteitsvolle leef- en leeromgeving.

Om hieraan tegemoet te komen, zoeken we ondersteuning op financieel of materieel vlak.

HOE STEUNEN?

U kan ons steunen zowel door financiële en materiële middelen te schenken, als vrijwillig verschillende activiteiten te ondersteunen. Dit kan op volgende manieren:

  • U kan een vrije bijdrage doen die we als voorziening zelf aanwenden daar waar de nood het grootst is.
  • U kan een bijdrage doen ten voordele van een bepaald, door u gekozen of door ons voorgesteld project.
  • U kan een door ons georganiseerd evenement en/of actie ondersteunen of sponsoren.

We zorgen, indien gewenst o.a. voor volgende tegenprestaties:

  • Vermelding van sponsors op de website
  • Vermelding tijdens opendeurdag en evenementen
  • Vermelding op affiches en flyers n.a.v. concrete fondsenwervingsactiviteiten
  • Artikel en/of foto in plaatselijke week- en reclamebladen
  • Aanbieden van een fiscaal attest

Financiële bijdragen kunnen gebeuren op rekening van:

V.Z.W. PROJECTENFONDS (met fiscaal attest)

Stropstraat 119 - 9000 Gent BE30 4400 3400 2111 – KRED BEBB

mededeling: O.C. Clara Fey: Brecht - project nr 717 Hippotherapie of

project nr 718 Speelgoed-snoezelen of

project nr 719 Peter - Meter of

project nr 720 Minion of

project nr 721 Kampen

Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.*

* Info bijgewerkt tot maart 2015

CLARAFONDS (zonder fiscaal attest)

Bethaniënlei 5 - 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor

BE59 4022 5546 2126 – KRED BEBB

mededeling: fundraising: O.C. Clara Fey project: